Betingelser


Booking

Standene kan reserveres via vår hjemmeside her, direkte i butikken eller på epost: butikkensnavn@nestenny.no. Booking er bindende og refunderes ikke. Hvis du er forhindret fra å bruke bookingen din, kan du selv selge den videre. Leien betales fysisk i butikk når du kommer for å rigge opp standen, eller online ved booking. Hele leien skal betales samtidig før leieperioden starter. Dersom ikke stand leien er registrert betalt vil butikken trekke fra gjeld av registrert salg før overføring av fortjeneste.


Priser

Alle priser som oppgis på hjemmesiden er ink. mva.


Skattefritt salg

Du trenger ikke betale skatt av salget på dine private gjenstander/produkter, når du selger som privatperson. Selger du som firma, ta kontakt med oss direkte i nesten ny, vanlige skatteregler gjelder.


Oppstart

Når standen er booket, kan varer stilles opp i butikken: 2 timer før stengetid dagen før leieperioden starter.

Det vil si: 

Jessheim: mandag til fredag fra kl. 16.00 og lørdag fra kl. 15.00.

Fjellhamar: mandag til fredag fra kl. 16.00 og lørdag fra kl. 15.00.

Kristiansand: mandag til fredag fra kl. 18.00 og lørdag fra kl. 16.00.

Nesten ny kan uten varsel leie standen ut til en annen, hvis man uten avtale ikke har stilt opp sine varer innen utgangen av den første dagen i leieperioden.

Standen kan ikke flyttes, og det må ikke settes fast ting på standen. Det ikke tillatt å plassere varer utenfor egen stand, eller langs gulvene, dette fjernes uten varsel.

Som standleier kan du fritt bruke våre kleshengere.

NB! Det er viktig at du selv sørger for at alle varer er merket korrekt med nesten ny-strekkode og pris.


Varesikring

Det følger med ubegrenset antall butikk alarmer i leieprisen til varer over 100 kr. Lokalet er videoovervåket og vårt personale følger ekstra med ovenfor butikktyveri. Nesten ny kan ikke stilles ansvarlig for varer som blir stjålet, mistet eller ødelagt. Nesten ny er ikke erstatningspliktig ved brann- og/eller vannskader. I forbindelse med brann, vannskade eller innbruddstyver kan privat innboforsikring eventuelt dekke tapet - kontakt ditt forsikringsselskap for mer informasjon.


Eiendomsrett og vare betingelser

Selger er alene ansvarlig for å ha uinnskrenket eiendomsrett og rett til å selge varene på standen. Det er ikke tillatt å selge ulovlige kopi varer, sikkerhets kompromitterende varer, tobakk, alkohol, fødevarer, våpen, fyrverkeri, pornografisk materiale eller annet som personalet vurderer som upassende. Det er ikke ønskelig med varepartier kjøpt på Ebay, Wish etc. med henblikk på videresalg hos nesten ny. Overtredelser vil medføre bortskaffelse av varer og effekter uten forvarsel. Personalet har rett til å avvise eller bortskaffe varer, som vurderes skadelig for butikkens standard, som f.eks. møkkete, illeluktende eller uhygieniske varer.


Orden og oppfylling

Du er i utgangspunktet selv ansvarlig for orden på din stand*, og du er velkommen til å fylle på med varer så ofte du ønsker gjennom hele din leieperiode i hele butikkens åpningstid. Butikken har live salgs sporing slik at du enkelt kan følge med på hvilke varer som er solgt til en hver tid. *Det er mulig å bestille "Fresh Up" av personalt, se prislisten.


Varer uten prismerker

Hvis en vare mister sin prislapp eller finnes i butikken etter standleiens slutt, vil den bli plassert ved i eget området. Kontakt personalet så får du tilgang til dette- også etter opphørt leieperiode, da mange ting først dukker opp når andre standselgere pakker sammen. Varer uten prislapper oppbevares i butikken i 14 dager. Etter dette tilfaller de nesten ny, som fritt kan donere, bortskaffe eller selge de videre.


Varer som selges i nettbutikken

nesten ny tilbyr alle kunder en egen nettbutikk løsning som er frivillig og kan benyttes kostandsfritt. Standselger velger selv hvilke varer som skal selges på nett og må legge inn bilder og korrekt pris i prislisten før det godkjennes av personalet ut i nettbutikken. Personalet markedsfører, pakker, sender og står for hele salgsprosessen via nettbutikken. Merk! Det tilkommer et nettgebyr* per vare som legges i nettbutikken. Dette belastes kjøper av varen og ikke selger. HUSK alltid å legg inn den prisen du ønsker å selge varen for i pris feltet. Deretter vil systemet legge til gebyret.

*Hvis en vare er priset/lagt til i nettbutikken vil prisen automatisk øke tilsvarende denne formulen:
Salgspris ut til shopper = ønsket pris fra selger + 0,50€ + 10% av produktets ønsket pris. 
Varens utsalgspris vil være den samme i butikk som på nett. Hvis produktet selges på nett eller online vil påslaget deles mellom butikken og nettleverandøren. 


Endring av pris

Ønsker du å endre en pris på en vare underveis, skal det settes ny prislapp på varen, da overskrevne priser eller priser som er skrevet for hånd, er ugyldige av sikkerhetsmessige årsaker.


Salg/Tilbud på standen

Du har mulighet for å ha salg på din stand. Husk å informere personalet om dette, slik at de kan registrere rabatten i kassa systemet. Salgs skilter kan du få av personalet, og man kan velge mellom 25%, 50% eller 75% rabatt. (Har du andre ønsker, si fra, det ordner vi.)Tilbudet legger seg også automatisk i nettbutikken dersom du har varer liggende her.


Tømming av stand

Standen skal være tømt senest to timer før stengetid på leieperiodens siste dag. Dvs. mandag til fredag kl. 18.00, lørdag kl. 16.00. Husk å ha med ID (vi leverer ikke ut varene uten godkjent identifikasjon), og du er selv ansvarlig for å tømme standen*. Det er viktig at alle prislapper blir sittende på varene når standen tømmes. Varer uten prislapper kan ikke tas ut av butikken. Personalet har rett til å kontrollere varene opp mot ID.

*Det er mulig å bestille nedpakking av personalt, se prislisten.

Om ikke standen er tømt til rett tid, vil nesten ny pakke ned varene. Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 350,- , uten avtale. Det koster kr. 50,- per påbegynte dag å oppbevare varene dine hos nesten ny. Varene vil bli oppbevart i en uke, etter dette tilfaller varene nesten ny i sin helhet.


Provisjon

Provisjonen (20 %) trekkes automatisk fra oppgjøret av det samlede salget, før fortjenesten 80% utbetales til standselger (deg som kunde).

Merk! Har du "Alt inkludert" avtalen trekkes 50% av fortjenesten før overføring.

Andre avtaler kan forekomme, men er da avtalt særskilt med butikken. 


Utbetaling av ditt overskudd

En gang per måned overfører nesten ny dine opptjente midler til din bankkonto. Salg fra 01.-31. blir utbetalt den 15. påfølgende måned. Dersom utbetalingsdato faller på en helg eller helligdag blir pengene utbetalt første mulige virkedag. 

Hvis noen av dine gjenglemte varer blir solgt i butikken etter leieperiodens opphør, overføres dette salget ved neste avregning. 


Personvern

Forretningen forstår og respekterer viktigheten av GDPR. Forretningen vil ikke avsløre informasjon om kunder/brukere til en tredjepart.* Forretningen vil ikke selge ditt navn, adresse, e-postadresse, kredittkort eller personlig data til noen tredjepart uten din forutgående tillatelse.

* med mindre det er nødvendig for å kunne gjennomføre en transaksjon. Da vil du bli kontaktet i forkant.